امروزه اکثر شرکتها و سازمانها به دنبال رهنمودهایی برای اصلاح و پیشرفت روند انجام فرآیندها در همه ابعاد شرکت و یا سازمان هستند.شرکت مهندسی و نوسازی ایران (مونیر) نیز به منظور کنترل نحوه کارکرد سيستم خود ، بررسی مجدد فعالیت های شرکت بر اساس اهداف تعیین شده و شفافیت فرآیندها و شاخص ها در شرکت و جلوگیری از دوباره کاری ها به واسطه تعریف فعالیتهای برنامه ریزی شده ، کاهش هزینه ها و  ایجاد اطمینان و اعتماد در درون و بیرون شرکت اقدام به پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت با سیستم ISO9001 نموده و در این راستا موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001 از شرکت TUV INTERCERT آلمان گردیده است.